Når du anvender genbrugsmaterialer fra RGS Nordic, er du med til at spare på jordens ressourcer.

Når du tilmed tager i betragtning, at vores genbrugsmaterialer har tekniske egenskaber af høj kvalitet og leveres til en konkurrencedygtig pris, er det nemt at vælge bæredygtigt.

Næsten alt kan bruges til noget

Vores klassiske genbrugsprodukter består udelukkende af råmaterialer, der ikke kan oparbejdes til materialer af højere værdi. Produkterne finder til gengæld god anvendelse som eksempelvis ubundne bærelag ved vejanlæg, da de geotekniske egenskaber er på niveau med jomfruelige materialer.

Få uddybende information om vores genbrugsmaterialer i nedenstående produktblade. 

Løbende kvalitetskontrol

Vores genbrugsmaterialer bliver løbende kontrolleret for at sikre en ensartet høj kvalitet. Det sker hos eksterne laboratorier efter gældende standarder, Vejdirektoratets retningslinjer, Miljøstyrelsens Jordkvalitetskriterium mv.

Kontakt vores kundeservice

Kundeservice øst 88 77 90 90 - kundeservice vest på 88 77 90 80
eller skriv til cse@rgsnordic.com