Vi håndterer og renser alle typer jord på vores behandlingsanlæg. Også, når behandlingen skal ske på stedet (in situ). Vi har fuld sporbarhed for alle fraktioner af jord  og vi sikrer analysedokumentation, der bekræfter korrekt genanvendelse eller bortskaffelse.

Behandling af jord

Vi renser jorden ved en biologisk proces. Hvis jorden ikke kan renses, sikrer vi, at den behandles eller deponeres miljømæssigt korrekt. Målet er at sikre, at jorden genanvendes til terrænregulering, voldanlæg eller opfyld ved havneudvidelser el.lign.

Ofte er det nødvendigt at foretage saneringen på stedet. Det gælder fx i de tilfælde, hvor forureningen har nået grundvandet, når terrænet er vanskeligt at fjerne jord fra, når der er langt til nærmeste behandlingsanlæg – eller hvis det giver god mening som led i en helhedsløsning (se case om byggeprojektet Grønttorvet).

Vores løsninger integrerer ofte en række fysiske, biologiske og kemiske metoder, sammensat efter opgavens karakter. Vi råder over avanceret specialudstyr, der kan løse opgaver mange meter nede i undergrunden, uden at vi skal grave området op. På den måde løses problemet på en effektiv, skånsom og økonomisk forsvarlig måde.

Jordrensning og oprydning fra A til Z

Vi indgår gerne aftaler, hvor vi tager os af alt det praktiske arbejde i forbindelse med at rydde og rense et område. Vi påtager os ansvaret for alle arbejdets faser, fra myndighedskontakten og de første jordprøver til nedrivning af bygninger og reetablering af området.

I vores FAQ finder du detaljeret information om reglerne og praktikken omkring jordrensning.

Læs hvordan vi hjælper OKQ8 med at sanere ældre tankstationer.

Rensning af grundvand

Vi har stor erfaring med rensning af grundvand, hvor de fleste forurenede stoffer kan renses ned til detektionsgrænserne, og vores veludviklede metoder er førende på markedet. Kontakt os og hør mere.

Anmeld jord her

I Danmark skal flytning af jord anmeldes til myndighederne, inden det flyttes. Benyt denne formular – så klarer vi resten. Det er en gratis service fra RGS Nordic når du handler hos os.

Kontaktoplysninger
Information om gravearbejdet
Hvor skal der graves?
Hvorfor skal der graves?

Kontakt vores kundeservice

Ring til kundservice øst 88 77 90 90 - kundeservice vest på 88 77 90 80
eller skriv til kundeservice@rgsnordic.com