Som en ledende miljøvirksomhet har vi et stort ansvar - ikke bare for miljøet, men også for mennesker og samfunn.

Derfor er bærekraft selve ryggraden i vår virksomhet. Og derfor er alt vi gjør, og planlegger å gjøre, målt opp mot våre egne strenge kriterier for bærekraftig drift.

For å sikre at vi får alle aspekter med, arbeider vi innen syv områder:

 • Produkter og marked
  • Innovative løsninger, upcycling, sporbarhet, bedre teknologi osv.
 • Miljø
  • Grønnere energiproduksjon, redusere utladning av CO2, avfall, spillvann og farlige stoffer osv.
 • Medarbeidere
  • Utdanning, tilfredshet, arbeidsmiljø, likestilling, diversitet osv.
 • Samfunn
  • Inkludering, bidrag til lokalsamfunn, ansvarlig skattebetaling osv.
 • Leverandører
  • Krav til eget utstyr, ansvarlig styring av verdikjeden osv.
 • Etikk og atferd
  • Compliance, code of conduct, antikorrupsjon osv.
 • Ledelse og kommunikasjon
  • Kommunikasjon om vår innsats, internasjonal bærekraftsprofil osv.

Hvert år utgir vi en rapport om bærekraft hvor vi presenterer vårt arbeid, analyserer fremskritt og peker på områder hvor vi har potensiale for forbedring.

Download vår rapport om bærekraft 2017 som PDF

Download our Sustainability Report 2017 as PDF 

 

Vil du vite mer?

RGS Nordic er din partner når det handler om å rense og gjenbruke jordens ressurser. La oss ta en uforpliktende prat om hvordan vi kan gjøre en forskjell for din virksomhet.

Ring 40 80 01 25
eller skriv til info@rgsnordic.com