Når man jobber med miljøproblemer må man vokse med oppgaven. Utfordringene blir nemlig stadig mer komplekse samtidig med at lovkravene skjerpes.

Hos RGS Nordic jobber vi kontinuerlig med å forbedre våre teknikker. Dette gjelder «on site» metoder for å bekjempe forurensning, som for eksempel oksidasjon og deklorering, multifase ekstraksjon og andre renseteknikker. 

Vi er også i forkant når det gjelder utvikling av helt nye metoder. Fremtiden vil stille store krav, og vi jobber for nye fremgangsmåter for å håndtere krevende utfordringer som

  • forurensning fra eksempelvis arsen, dioksin, PAH- og PFC-stoffer
  • behandling av forurenset sedimenter
  • opprydding og gjenbruk av gamle deponier

Vi deltar dessuten i flere forskningsprosjekter i samarbeid med høyskoler både nasjonalt og internasjonalt. På den måten bidrar vi til at utvikling innen rensing av vann og jord fortsetter.

Vil du vite mer?

RGS Nordic er din partner når det handler om å rense og gjenbruke jordens ressurser. La oss ta en uforpliktende prat om hvordan vi kan gjøre en forskjell for din virksomhet.

Ring 40 80 01 25
eller skriv til info@rgsnordic.com