Hos RGS Nordic jobber vi for å rense og gjenbruke naturens ressurser. Siden 1989 har vi renset mer enn 5 000 000 tonn spillvann – bl.a. for offshore-industrien.

Vi mottar vann fra alle bransjer, og vi behandler bl.a.:

  • vann som ikke må ledes til kloakk på grunn av eksplosjonsfare, helsefare eller lukt
  • spillvann som inneholder tungmetaller
  • brukt lut og karbonholdig spillvann
  • spillvann som krever tilvenning av aktivt slam
  • spillvann med stoffer som absorberer slam

 

25 års erfaring med rensing av spillvann fra industri

Biologisk vannrensing betraktes som den mest miljøvennlige form for rensing, og vi har 25 års driftserfaring innen dette området. Vi kontrollerer spillvann i våre driftslaboratorier før, under og etter behandling. Når vannet er renset ledes det tilbake i naturens kretsløp. Som et overskuddsprodukt dannes biologisk slam som deretter nyttiggjøres i energiproduksjon.


Vi har ryddet mer enn

5.000.000

tonn spillvann

siden 1989


Vi benytter den best tilgjengelige teknologien

RGS Nordic er kvalitets- og miljøsertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14 001, samt verifisert etter EMAS-forordningen. Våre renseanlegg etterlever de til enhver tid gjeldende krav om best tilgjengelig teknologi (BAT).

Vi er klare til å ta i mot leveranser i Stigsnæs

Vi kan ta i mot leveranser både fra tankbil og skip på våre anlegg ved Stigsnæs, hvor vi har nesten 40.000 m3 mottaks- og lagringskapasitet. Alle leveranser forhåndsgodkjennes av myndighetene og vi sørger også for godkjenning av selve behandlingen.

Den biologiske prosessen som brukes i våre renseanlegg er vist nedenfor. Ut av rensingen produseres slam for resirkulering samt renset avløpsvann, som returneres til kretsløpet i Agersø Sund.

Vil du vite mer?

RGS Nordic er din partner når det handler om å rense og gjenbruke jordens ressurser. La oss ta en uforpliktende prat om hvordan vi kan gjøre en forskjell for din virksomhet.

Ring 40 80 01 25
eller skriv til info@rgsnordic.com