Vi er klar til at tage de næste skridt på rejsen.

Om os og genbrug

Der er masser af ressourcer på spil. Hvert år skaber bygge -og anlægsprojekter i Danmark 3.7 mio. tons affald. Det kan være svært at forstå, hvor meget det er, så lad os give nogle eksempler.


Hvert år skabes der

3,7 mio.

tons

affald fra bygge -og anlægsprojekter i Danmark

Det svarer til den samlede vægt af

308.000

bybusser

eller

616.000

afrikanske
elefanter

Hvis man stiller disse elefanter oven på hinanden, vil de nå

2.000 km.

ud i rummet

2.000 km.
800 km.
NOAA vejr satelitter
400 km.
Den internationale rumstation

Cirkulær økonomi bliver en

Game Changer

- også for byggeriet

Bygge- og anlægsbranchen er præget af den gammeldags, lineære økonomi, hvor man knuser, afbrænder eller deponerer affaldet. I bilindustrien arbejder producenter og underleverandører sammen for at sikre, at hver enkelt del i bilen kan indgå i en genbrugscyklus. 

Hos RGS Nordic brænder vi for at skabe en cirkulære økonomi i stil med den, der er i bilindustrien. De første vigtige skridt på rejsen handler om dialog og samarbejde. 

Cirkulær økonomi skabes ved samarbejde

1,5 mio.

tons forurenet jord

Vi har kun Jorden til låns. Så lad os passe godt på den.

250.000

tons industrispildevand

Vi har nordens største biologiske rensningsanlæg

Cirkulær økonomi starter med dialog

Cirkulær økonomi handler om, at forene den gode sag med den gode forretning. Og det hele starter med dialog.

Start dialogen her