Som en ledande aktör inom miljöindustrin tar vi ansvar för att utveckla nya metoder att återanvända byggavfall. Därför är vi glada över att vara delaktiga i CLEANs innovationsprojekt.


I Danmark har vi generellt en hög återvinningsgrad av byggavfall. Det finns dock fortfarande en stor potential för förbättringar eftersom byggavfall ofta hamnar som fyllnadsmaterial i vägar, bullerskydd och andra anläggningar.


En stor del av de använda materialen kan användas bättre och på ett mer fördelaktigt sätt för miljön och samhällsekonomin. Ett av RGS Nordics fokusområden är att utveckla metoder för att återvinna dessa material bättre.

Hela vägen runt om återvinning

RGS Nordic är aktivt i ett innovativt utvecklingsprojekt med CLEAN (Danmarks samfund för grön energi- och miljö), som omfattar rivning av två byggnader i Faxe respektive Kolding och återvinning av 15 000 ton betong från Amager Resource Center.

  • Ett gemensamt mål i de tre projekten är att de ska visa vägen till bättre återanvändning och uppgradering av byggmaterial. Projekten omfattar bland annat:
  • Kartläggning av material och möjligheterna att återanvända eller uppgradera dem
  • Rivning/demontering av byggnader
  • Framställning av byggmaterial för återförsäljning eller behandling
  • Försäljning av material lokalt eller online.

Denna utveckling är viktig för oss. De metoder, som vi är med och utvecklar, kommer att skapa en ny standard för hela branschen och för vårt sätt att tänka när det gäller att använda resurser.

Mette Reindahl, miljökonsult på RGS Nordic, förklarar:

– Vi fokuserar på att största möjliga antal fraktioner ska kunna återanvändas i sin ursprungliga form eller uppgraderas i ett nytt kretslopp. Avsättningsmöjligheterna är mycket viktiga och därför kommer vi också att ha en dialog med byggare, arkitekter och konsulter om framtida byggnationer. Vi förväntar oss nämligen att skala upp de nya metoderna till stora byggprojekt.

Vill du veta mer?

I projektet arbetar vi tillsammans med våra duktiga partners på DJ Miljö och Geoteknik samt Søndergaard Nedrivning.

Projektet pågår under 2017 och 2018 men vi samlar kontinuerligt på oss kunskap och idéer som vi gärna delar med oss av på vägen. Du är mycket välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös pratstund.

 

Vill du veta mer?

RGS Nordic är din partner när det gäller att rena och återanvända jordens resurser. Låt oss ta ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan göra skillnad för din verksamhet.

Ring 0771-489090
eller skriv till info@rgsnordic.com