Esbjergs hamn stod inför en utmaning när de danska myndigheterna gav dem en tidsfrist på sex månader för att ta bort 175 000 ton förorenat hamnsediment.

Lyckligtvis fanns lösningen rätt nära: RGS Nordic har en bearbetningsanläggning i Esbjerg och stor erfarenhet av att transportera och behandla förorenat sediment. I nära samarbete med ett lokalt rederi utvecklade vi ett förslag som löste uppgiften inom tidsramen.

Vi föreslog en metod som stabiliserade sedimentet med cement så att det var lättare att hantera.

Det muddrade sedimentet lades i bassänger på cirka 7 000 kvm. Cement spreds över sedimentet och rördes ner så att allt blandades ihop. Dagen efter togs prover på blandningen för att analysera innehållet av föroreningar innan det fraktades till slutförvaring.

 


Vi hjälpte Esbjergs hamn att bli av med

175 000

ton förorenat sediment

effektivt, säkert och inom tidsramen


Utmaningen var den stora mängden sediment som skulle hanteras och den hårfina balansen att få till rätt mängd cement. Blandningen skulle varken vara för hård eller för mjuk.

En bra möjlighet för andra hamnar

Projektet i Esbjerg är ett bra exempel på hur vi hjälper hamnar att sanera och hantera även stora mängder förorenat sediment. Vi har flera reningsverk längs kusten och kan hjälpa till med att effektivt och lönsam forsla bort sedimentet från de flesta platser.

Vi ger gärna ett förslag på en lösning av din speciella utmaning. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Vill du veta mer?

RGS Nordic är din partner när det gäller att rena och återanvända jordens resurser. Låt oss ta ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan göra skillnad för din verksamhet.

Ring 0771-489090
eller skriv till info@rgsnordic.com