1958 exploderade en stor svensk militärdepå och 14 miljoner liter bränsle rann ut i den omgivande naturen. Sedan 2011 arbetar RGS Nordic med att sanera ett 25 000 kvadratmeter stort, otillgängligt skogs- och markområde som blev kraftigt förorenad vid utsläppet.

Det stora utsläppet spred sig från militärens bränsledepå genom mark och skogar, och ut i en närliggande sjö, via områdets avloppssystem. Den sanering som genomfördes efter olyckan gick ut på att bränna bränsle som flöt på sjön eller som hade samlats i bensinpölar i naturen.

De stora mängder bränsle som hade trängt ner i marken fick ligga kvar i decennier. Först 2011 beslutades om en grundlig sanering av området och RGS Nordic valdes till att genomföra den krävande uppgiften.

Mycket billigare än konventionella lösningar

Detta exempel visar att in-situ behandling av förorenade områden kan genomföras på ett kostnadseffektivt sätt och med bra resultat när vi utvecklar lösningen på plats, och med hänsyn till lokala förhållanden.

Att kombinera olika tekniker gav en betydligt lägre kostnad för projektet, än om vi hade använt en enda metod för hela uppgiften. Beräkningar visar att den integrerade lösningen kostade 25-55 % av en konventionell lösning.

Lösningen skräddarsyddes för platsen

Det första steget var att ta bort cirka 5 000 ton förorenad jord som var lätt tillgänglig. Sedan startade vi en rad pilottester för att undersöka hur vi bäst skulle sanera det stora skogs- och markområde som skulle renas på plats.

Det var en utmaning att arbeta i det kuperade moränlandskapet med tät vegetation och stor variation i avståndet ner till berggrunden. Men genom att kombinera olika metoder utvecklade vi en integrerad lösning som gav mycket tillfredsställande resultat i pilottesterna.


Det första steget var att ta bort om

5 000 ton

förorenad jord

som var lättillgänglig.


Från pilottester till sanering i full skala

Försöken innefattade direkt injicering av ett biostimulerande medel (ORC Advanced), och ett kemiskt oxidationsmedel (RegenOx). Mätningarna efter försöken visade att föroreningsinnehållet minskade med 50-99 procent i testområdet. Med dessa goda resultat som grund fattades beslut om att gå vidare med sanering av hela området.

På en del av området, där föroreningarna var extra omfattande, utförde vi också in-situ marksanering och multifasextraktion (MFE). Det sistnämnda är en teknik som bygger på att suga upp föroreningskomponenter i flera faser (gas, lös och fri fas), från luftfickor och grundvatten. Borrhålen är lufttäta för att skapa vakuum så att jordluft kan pumpas upp.

När saneringen var klar visade kontrollmätningar att 85 procent av området uppfyller de uppsatta målen. För det som återstår är planen att genomföra en andra injektion med RegenOx och eventuellt ORC. Därefter beräknas hela området vara sanerat.

Vad kan vi hjälpa dig med?

På RGS Nordic är vi är specialiserade på komplexa föroreningsuppdrag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om din utmaning.

Vill du veta mer?

RGS Nordic är din partner när det gäller att rena och återanvända jordens resurser. Låt oss ta ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan göra skillnad för din verksamhet.

Ring 0771-489090
eller skriv till info@rgsnordic.com