RGS Nordic är en partner till entreprenörer och byggherrar vid hållbara byggnationer där man vill återanvända uppgrävd jord och rivet byggmaterial. Det stora bostadsprojektet Grønttorvet i Valby är ett bra exempel.

På en 160 000 kvm stor yta i Valby skjuter det upp en helt ny stadsdel. Det ambitiösa projektet Grønttorvet kommer att husera 4 000 invånare, butiker, institutioner och en park. Det är inte bara ambitiöst till storleken utan också när det gäller hållbarheten, eftersom byggherrarna siktar på nya standarder när det gäller återanvändning av de jordrester och det byggavfall som genereras vid byggprojektet.

Partner med byggledarna

Stora ambitioner kräver professionella partners. Företaget IngCon, som ansvarar för den övergripande ledningen av bygget, bjöd därför in oss tidigt i projektet för att planera hanteringen av mark och byggavfall på ett hållbart sätt. Tillsammans har vi utvecklat en lösning som optimerar återanvändningen av mark och byggmaterial i byggandet.

Det byggs inte på ett grönt fält, utan på ett gammalt industriområde. Rivningen av de gamla byggnaderna är därför en viktig del av projektet. Vi är ansvariga för all insamling, sortering, hantering och försäljning av byggprojektets markrester och avfall. För att se till att det görs på ett effektivt och ekonomiskt sätt, har vi skapat en avfalls- och markbehandlingsplats direkt på området. Efterhand som projektet flyttar runt på området, flyttar vi med.

Involvera oss tidigt och få ett högre värde

Projektet Valby visar att vi, som en pålitlig partner, kan skapa värde i byggprojekt där ekonomisk och miljömässig hållbarhet är prioriterade områden. När vi på ett tidigt stadium blir en del av sådana projekt, kan vi kraftfullt bidra till att uppfylla byggherrens ambitioner – som i fallet med Grønttorvet.

Ska vi prata hållbart byggande?

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om hur vår erfarenhet från avfallshantering och återanvändning av mark och byggavfall kan göra dina projekt ännu mer attraktiva och hållbara.

Vill du veta mer?

RGS Nordic är din partner när det gäller att rena och återanvända jordens resurser. Låt oss ta ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan göra skillnad för din verksamhet.

Ring 0771-489090
eller skriv till info@rgsnordic.com