Ökad medvetenhet om miljön och kostnader har ökat intresset för att ersätta konventionella bränslen med biobränslen. RSG Nordic erbjuder produkter av högsta kvalitet.

Sedan vi började producera biobränslen under 2006 har vi varje år sett en kraftigt ökad efterfrågan. Allt fler värmeverk ser nämligen att användningen av biobränslen ger både hållbarhet och god ekonomi. Vi kan leverera produkter exakt enligt dina önskemål och till ett attraktivt pris.

RGS Nordic är Skandinaviens ledande leverantör av biobränsle

Att producera biobränsle med ett högt energiinnehåll handlar om att bemästra en rad olika processtekniker på ett effektivt, ansvarsfullt och ekonomiskt sätt. Under årens lopp har vi utvecklat allt mer avancerade processer för flisning och bearbetning, vilket gör oss till Skandinaviens ledande leverantör av biobränslen, som är framställda av träavfall.

Vi samarbetar med sågverk, skogsägare, skogsindustrin och kommunala återvinningscentraler för att anskaffa träavfall, som vi förvandlar till energieffektivt biobränsle vid vår anläggning. Vi samlar in, bearbetar och levererar material till hela marknaden.


Vår krossanläggning kan krossa upp till

90 ton

per timme

separeras ned till 0-100 mm


Egenutvecklad flisanläggning

För att uppnå maximal effektivitet och de bästa slutprodukterna har vi utvecklat vår egen mobila flistugganläggning. Anläggningen arbetar snabbt och kan bearbeta träavfall praktiskt taget överallt i landet, och löser även de mest krävande uppgifterna. Den egenutvecklade sållen separerar ner till 0-100 mm eller 0-300 mm med en kapacitet på mellan 50 och 90 ton per timme, beroende på material.

Vårt biobränsle har en mycket låg halt av föroreningar, vilket ökar driftsäkerheten och minskar slitaget i värmepannan, samtidigt som mängden föroreningar och flygaska reduceras.

Är du intresserad av bra och hållbar energi?

Oavsett om du är en möjlig leverantör av träavfall eller köpare av biobränslen, vill vi höra av dig. Vi kan erbjuda dig den senaste kunskapen och ge dig råd så att du får den optimala lösningen. Kontakta oss för en förutsättningslös pratstund.

Hittade du inte vad du letade efter?

Kontakta oss och låt oss prata om dina behov.

Ring 0771-489090
eller skriv till info@rgsnordic.com