Vi hanterar och renar alla typer av jord vid våra behandlingsverk. Även när behandlingen måste göras på plats (in situ). Vi har full spårbarhet av alla jordfraktioner och vi säkrar analysdokumentationen som intygar korrekt återvinning eller bortskaffande.

Behandling av jorden

Vi renar marken genom en biologisk process. Om jorden inte kan renas ser vi till att den behandlas eller deponeras på ett miljöriktigt sätt. Målet är att säkra att jorden återanvänds till markarbeten, bygge av vallar, som fyllnadsmaterial när hamnar byggs ut etc.

Insitu principals - RGS Nordic

In-situ sanering

Ofta är det nödvändigt att sanera på plats. Det gäller till exempel när föroreningarna har nått grundvattnet, när terrängen gör det svårt att frakta bort jord, när det är långt till närmaste behandlingsanläggning – eller om det är den bästa vägen till att skapa en helhetslösning (se case om byggprojektet Grønttorvet)

Våra lösningar integrerar ofta ett flertal fysiska, biologiska och kemiska metoder, som sätts samman beroende på uppdragets förutsättningar. Vi har avancerad specialutrustning som kan lösa problem flera meter under jord, utan att vi behöver gräva upp området. På detta sätt löser vi problemet på ett effektivt, skonsamt och ekonomiskt sunt sätt.

Marksanering och rening från A till Ö

Vi går gärna in i avtal där vi tar hand om allt det praktiska arbetet med att rensa och rena ett område. Vi tar ansvar för alla stadier av arbetet, från kontakt med myndigheter och de första markproverna, till rivning av byggnader och återetablering av området.

Läs om hur vi hjälper OK-Q8 att sanera gamla bensinstationer.

Rening av grundvatten

Vi har stor erfarenhet av att rena grundvatten. De flesta föroreningarna kan renas ner till detektionsgränserna och våra väl utvecklade metoder är marknadsledande. Kontakta oss så berättar vi mer

Hittade du inte vad du letade efter?

Kontakta oss och låt oss prata om dina behov.

Ring 0771-489090
eller skriv till info@rgsnordic.com