Vi ses på Renare Mark.

Vi ser fram mot att träffa dig på Renare Marks vårmöte i Norrköping den 21-22 mars! Varmt välkommen att mingla med oss vid våran traditionsenliga ”mack med alternativa bränslen” innan och efter middagen.

Du  är också varmt välkommen på vårt föredrag om kvalitets- och miljösäkrad återvinning av betong eller på vårt föredrag om pilotprojekt för in-situ sanering på Norra Djurgårdsstaden / kolkajen

Vill du veta mer?

RGS Nordic är din partner när det gäller att rena och återanvända jordens resurser. Låt oss ta ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan göra skillnad för din verksamhet.

Ring 0771-489090
eller skriv till info@rgsnordic.com